Shyne – “Unthinkable” Remix [Disses 50 Cent]

Shyne – Unthinkable Freestyle “I need a couple million, F*** 50 Cent.” – Shyne

Shyne – Unthinkable Freestyle

“I need a couple million, F*** 50 Cent.” – Shyne