#AlternativePick ShayGray – "Mazal Tov" [Dim Mak Records]