Jim Jones & Neek Bucks – “Truffle Butter (Remix)”

LISTEN TO JIM JONES & NEEK BUCKS REMIX “TRUFFLE BUTTER”

Jim Jones links with Neek Bucks for a new remix of Nicki Minaj’s “Truffle Butter”